Make your own free website on Tripod.com
VELIKA GORICA - draž Turopolja i Vukomeričkih gorica

Na 566 km2, jugoistočno od Zagreba, na brežuljkastom dijelu Vukomeričkih gorica i nizinskom dijelu Turopolja od rijeke Save do Kupe, smjestilo se 95 naselja s oko 64 tisuće stanovnika, među kojima se ističu Velika Gorica, Pokupsko, Orle i Kravarsko. Neposredna blizina Zračne luke Zagreb i veliko križanje autoceste daje ovom kraju dobar geoprometni položaj.  Izuzetno vrijedni i značajni arheološki nalazi otkriveni su u Šćitarjevu, gdje se nalazila Andautonija, sjedište ilirskog plemena Andautonijaca i rimski municipij Gornje Panonije, glavno naselje na rijeci Savi.  U samom centru Velike Gorice nalazi se nekadašnji Turopoljski grad, zgrada podignuta 1765. godine, nekada sjedište "Plemenite općine Turopoljske", danas zgrada Muzeja Turopolja, osnovanog 1960. godine.  Zapadno od grada nalazi se dvorac Lukavec, barokni, četvorokutni kaštel s unutrašnjim dvorištem s mnogo arkada i četiri kule na uglovima, prvobitno sagrađen od 1474.-1479. godine, od drvene građe, za obranu od Turaka.  Područje je bogato hrastom, jednim od glavnih prirodnih resursa od kojeg je proizašla priznata umjetnost rada u drvu.  Jedinstvena su vrijednost Turopolja drvene crkve i kapelice, te plemićke kurije, predstavnice najvišeg dometa narodnog graditeljstva barokne arhitekture na području sjeverne Hrvatske.
 
 

Plan grada

Dugo Selo    Ivanić-Grad   Jastrebarsko   Samobor    Sveti Ivan Zelina   Velika Gorica    Vrbovec   Zaprešić

Home