Make your own free website on Tripod.com
 3.1.4.2. Turizam
 

  Zagrebačka županija svojim povoljnim smještajem, a poglavito bogatstvom velikog broja raznolikih prirodnih i kulturno - povijesnih turističkih resursa ima izvrstan turistički potencijal. Iskoristivost tog potencijala ovisi o prometnoj i informacijskoj dostupnosti turistima, te o stupnju turističke opremljenosti resursa.
 Turistička opremljenost podrazumijeva skup značajki koje neki resurs čine turističkom atrakcijom, a uključuje očuvanost, prezentabilnost, dostupnost javnosti, obilježenost, usmjerenost putokazima, interpretacijske ploče, postojanje informacijskih i promotivnih materijala.
  Prema ocjeni Instituta za turizam iz Zagreba od 1997. godine, dajemo pregled turističkih resursa i stupanj njihove opremljenosti:
 

 Turistički resursi Zagrebačke županije s obzirom na stupanj turističke opremljenosti u 1997. godini
 
 A. Stupanj turističke opremljenosti - 100 %
 
  Sveti Ivan Zelina
 
B. Stupanj turističke opremljenosti - 66%    
 C. Stupanj turističke opremljenosti - 33%
 
  Turopoljska kurija
 
D. Stupanj turističke opremljenosti - 0%
   
 Za razliku od većine kontinentalnih hrvatskih županija, u Zagrebačkoj županiji postoji određen broj razmjerno dobro uređenih turističkih atrakcija. čija je ocjena turističke atrakcije stopostotna.
  Znatan broj  privlačnih atrakcija. čija je ocjena turističke atraktivnosti od 33% do 66%, koristi se ispod stvarnih mogućnosti. Izdvajamo lječilište "Naftalan" kao jedinstveno takve vrste u Europi, a uz Baku u Azerbejdžanu i u cijelom svijetu.
  Izuzetno nizak stupanj turistifikacije (0%) imaju dva prirodno vrlo atraktivna prostora: orintološki rezervat"Crna Mlaka" i planirani Park prirode Žumberak. Nedopustivo mala ili nikakva briga vodi se za vrijedne dvorce zaprešićkog kraja, jedinstvenu  ruralnu arhitekturu Turopolja, gradove Samobor i Okić, te lokalitete u Pribiću i Kupincu.
  Kao primjer pozitivnih nastojanja u izgradnji   i opremljenosti turističkih resursa  ističemo športsko-rekreacijski centar Svetojanske toplice. Nakon izgradnje dva otkrivena bazena, u gradnji je i smještajna jedinica te športsko-rekreacijski sadržaji.
   I unatoč postojanju određenog broja uređenih turističkih atrakcija u Zagrebačkoj županiji,  još  uvijek ima znatno više resursa, nego  pravih atrakcija.
  Zagrebačka županija raspolaže sa svega 15 poslovnih jedinica za smještaj gostiju i to  najvećim dijelom u osnovnim objektima (79%) manjeg kapaciteta, s ukupno 848 postelja. Većina objekata  su hoteli i moteli srednje i niže kategorije, niske cijene usluga i relativno niske iskorištenosti kapaciteta (74 dana godišnje).
 Više od 2/3 objekata za smještaj gostiju i ugostiteljskih poduzeća Zagrebačke županije nalazi se u neposrednoj blizini Zagreba (Samobor, Velika Gorica, Jastrebarsko). U županiji je vrlo skromna ugostiteljska ponuda, športsko-rekreacijaski sadržaji i kongresna  ponuda.
 Na temelju dostupnih podataka Institut za turizam je izračunao da je turistička potrošnja u županiji u 1994. godini  iznosila 31,1 milijun USD. Procjenjuje se da je samo oko 5 posto tog iznosa vezano uz registrirana noćenja, dok ostalih 95 posto potječe od neregistriranog turističkog prometa. Procjene također pokazuju da su domaći turisti ostvarili 74% ukupne potrošnje (oko 23, 6 mil. USD), a inozemni 26%, odnosno 7,5 mil. USD. Neregistrirani turistički promet uključuje tranzitne boravke, jednodnevna, izletnička i poslovna putovanja, posjet  rodbini i prijateljima, boravak u kućama za odmor, te povremene dolaske radnika na privremenom radu u inozemstvu i članova njihovih obitelji. Procjenjuje se da je u 1994. godini 99% ukupnog fizičkog prometa u županiji ostvareno jednodnevnim (bez noćenja) boravcima posjetitelja, te jednodnevnim i višednevnim boravcima u neregistriranom smještaju.
 Postojeći najrazvijeniji oblici turizma  u županiji su:   Ostali oblici turizma, kao što su športski turizam (ribolov, lov, planinarenje, jahanje) ili seoski turizam, u županiji nisu značajnije razvijeni.
 Promocija županije odnosno njenog turizma još je uvijek izrazito nedovoljna i neosmišljena, pa se može reći da samo djelomično i još uvijek nedovoljno pridonosi pozicioniranju županije kao turističke destinacije.
 
 
 Ciljevi i zadaće
   Projekti

 Po svojim obilježjima, koja su i stručno obrazložena u odgovarajućim studijama, Zagrebačka je županija prvenstveno cjelogodišnja, izletničko - rekreacijska destinacija koja se može na tržištu odrediti kao "Zeleni prsten Zagreba". Povećanje turističke opremljenosti nedovoljno vrednovanih  turističkih atrakcija i trenutno posve neiskorištenih brojnih resursa nužan je preduvjet daljnjeg turističkog razvoja županije. Sustav organizacije turizma u županiji je nedovoljno razvijen, što je značajan ograničavajući čimbenik razvitka turizma. Osnivanje Turističke zajednice Zagrebačke županije, kao i osnivanje turističkih  zajednica u  gradovima, pripomoći će promociji i razvitku turizma. Ulaganje u promociju i informiranje o turističkom županijskom proizvodu također će pripomoći razvitku turizma. Županija će u okiru svojih financijskih mogućnosti i zakonskih ovlasti poticati i pripomagati ostvarenje projekata kojima će biti svrha ostvarenje tih ciljeva. Ističemo projekte :

Potrebno je stručno razmotriti mogućnost stvaranja turističkog proizvoda županije i razrade njegova plasmana na tržištu. On bi trebao biti sastavljen od vrhunskog, kako vizuelno tako i sadržajno dobrog, prospekta, kvalitetne gastro-ponude, vrhunskog smještaja (u svojoj kategoriji), zanimljivog i sadržajno bogatog izletničkog putovanja, pa sve do ponude višednevnih paket aranžmana koji bi uz vrhunski smještaj i hranu obuhvatili više turističkih atraktivnosti iz ponude cijele županije, kao jahanje, kupanje, lov, ribolov, planinarenje, muzeje, dvorce, špilje i drugo.
Osnivanjem, te ustrojavanjem i opremanjem  Županijske turističke zajednice, županija stvara preduvjete za realizaciju razvojnih  turističkih projekata. Županija će posebno pripomoći u sređivanju potrebne dokumentacije za uređenje okoliša kao i za izgradnju i uređenje turističkih objekata, te u izgradnji komunalne infrastrukture. Iz sredstava za poticanje malog i srednjeg poduzetništva izdvojit će se određena svota i za posebno atraktivne poduzetničke programe iz područja turizma.
 Ostvarenjem projekata omogućilo bi se povećanje turističke potrošnje za oko 50 % u odnosu na sadašnje, odnosno na oko 50 milijuna USD. Razvojem turizma doći će do promjene gospodarske strukure, čime će se udvostručiti udio turizma u ukupnoj gospodarskoj aktivnosti županije, te će iznositi oko 7 %.
 Potrebna sredstva će se osigurati manjim dijelom u gradovima, općinama i županiji, a većim dijelom putem odgovarajućih kreditnih linija poslovnih banaka i fondova.
 
 Početna stranica ~ Službe, odjeli i uredi ~ Program razvoja Zagrebačke županije do 2001. godine-uvod ~
Prostorno uređenje i zaštita okoliša ~ Gospodarstvo-uvod ~ Turizam ~ Komunalne djelatnosti ~ Ceste ~
Poljoprivreda i šumarstvo ~ Društvene djelatnosti ~