Make your own free website on Tripod.com
 

POSLOVNI SUBJEKTI
prema područjima NKD
   
Republika Hrvatska
Zagrebačka županija
% udjela županije u RH
  UKUPNO
181 007
11 245
6.2
 
A
Poljoprivreda lov i šumarstvo
3 167
274
8.7
 
B
Ribarstvo
492
7
1.4
 
C
Rudarstvo i vađenje
206
18
8.7
 
D
Prerađivačka industrija
17 804
1 491
8.4
 
E
Opskrba električnom energijom plinom i vodom
150
11
7.3
 
F
Građevinarstvo
10 698
738
6.9
 
G
Trgovina na veliko i na malo popravak motornih vozila i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
81 388
5 075
6.2
 
H
Hoteli i restorani
5 513
263
4.8
 
I
Prijevoz skladištenje i veze
8 365
566
6.8
 
J
Financijsko posredovanje
1 363
43
3.2
 
K
Poslovanje nekretninama iznajmljivanje i poslovne usluge
18 075
900
5.0
 
L
Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje
2 039
116
5.7
 
M
Obrazovanje
2 598
122
4.7
 
N
Zdravstvena zaštita i soc. skrb
2 154
91
4.2
 
O
Ostale društvene socijalne i osobne uslužne djelatnosti
26 930
1 530
5.7
 
P
Privatna kućanstva sa zaposlenim osobljem
-
-
-
 
Q
Izvanteritorijalne org. i tijela
55
-
-
 

POSLOVNI SUBJEKTI
prema ustrojstvenim oblicima

   
Republika Hrvatska
Zagrebačka županija
% udjela županije u RH
  UKUPNO
181 007
11 245
6.2
 
a)
Prema Zakonu o trgovačkim društvima        
  - dionička društva
1 580 
40 
2.5
 
  - društva s ograničenom odgovornošću
34 723 
1 605 
4.6
 
  - javna trgovačka društva
113 
5.3
 
  - ostala društva
156 
3.2
 
b)
Prema Zakonu o poduzećima i Zakonu o zadrugama        
  - javna poduzeća
121 
3.3
 
  - društvena poduzeća
534 
11 
2.1
 
  - privatna poduzeća
24 148 
967 
4.0
 
  - ugovorna i zadružna poduzeća
42 
4.8
 
  - dionička društva
1 254 
48 
3.8
 
  - društva s ograničenom odgovornošću
85 371 
6 773 
7.9
 
  - zadruge
1 771 
72 
4.1
 
  -ostali subjekti
263 
2.7
 
c)
Ustanove, tijela, udruge i fondovi 
30 931 
1 705 
5.5
 

 
 

ZAPOSLENOST 31.12.1997.
prema područjima NKD

   
Republika Hrvatska
Zagrebačka županija
% udjela županije u RH
  UKUPNO
1 003 906 
38 884 
3.9
 
A
Poljoprivreda, lov i šumarstvo
33 459 
1 503 
4.5
 
B
Ribarstvo
1 287 
42 
3.3
 
C
Rudarstvo i vađenje
8 373 
979 
11.7
 
D
Prerađivačka industrija
290 522 
14 245 
4.9
 
E
Opskrba električnom energijom, plinom i vodom
26 675 
1 341 
5.0
 
F
Građevinarstvo
67 935 
2 306 
3.4
 
G
Trgovina na veliko i na malo, popravak motornih vozila i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
149 946 
7 587 
5.1
 
H
Hoteli i restorani
40 436 
718 
1.8
 
I
Prijevoz, skladištenje i veze
88 124 
1 438 
1.6
 
J
Financijsko posredovanje
27 674 
652 
2.4
 
K
Poslovanje nekretninama, iznajmljivanje i poslovne usluge
42 671 
1 266 
3.0
 
L
Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje
44 183
703 
1.6
 
M
Obrazovanje
77 356 
3 523 
4.6
 
N
Zdravstvena zaštita i soc. skrb
78 632 
2 236 
2.8
 
O
Ostale društvene, socijalne i osobne uslužne djelatnosti
26 609 
345 
1.3
 
P
Privatna kućanstva sa zaposlenim osobljem
-
-
-
 
Q
Izvanteritorijalne org. i tijela
24 
-
-
 

 

ŠUMSKA POVRŠINA, SJEČA I POŠUMLJAVANJE 1997.

 
Republika
Hrvatska
Zagrebačka
županija
% udjela
županije u RH
Šumska površina, ha      
Ukupno
2 064 424 
73 282 
3.6 
od toga:      
- površina poslovnih
subjekata i dijelova
poslovnih subjekata
1 565 560 
35 156 
2.3 
%
75.8 
48.0 
 
Sječa šuma, m3      
Ukupno
3 877 896 
207 789 
5.4 
od toga:      
- površina poslovnih
subjekata i dijelova
poslovnih subjekata
3 861 310 
196 541 
5.3 
%
94.9 
94.6 
 
Pošumljavanje, ha      
Ukupno
3 620 
196 
5.4 
od toga:      
- površina poslovnih
subjekata i dijelova
poslovnih subjekata
3 566 
196 
5.5 
%
92.5 
100.0 
 

 

INVESTICIJE
Ostvarene investicije u DUGOTRAJNU IMOVINU
- prema tehničkoj strukturi u 1996.

 
Republika Hrvatska
Zagrebačka županija
% udjela županije u RH
UKUPNO
18 585 945
436 975
2.4
 
Građevinski radovi
10 474 693
206 077
2.0
 
Oprema
7 580 698 
194 025 
2.6
 
od toga        
- domaća
3 574 247 
61 558 
1.7
 
- uvozna
4 006 456 
132 467 
3.3
 
Ostalo
803 554 
36 873 
4.6
 

 

INVESTICIJE U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU
- prema namjeni po djelatnostima NKD u 1996.

   
Republika Hrvatska
Zagrebačka županija
% udjela županije u RH
  UKUPNO
17 957 034
628 514
3.5
 
A
Poljoprivreda, lov i šumarstvo
505 674 
45 249 
8.9
 
B
Ribarstvo
7 445 
-
0.0
 
C
Rudarstvo i vađenje
242 725 
30 372 
12.5
 
D
Prerađivačka industrija
3 444 541 
160 498 
4.7
 
E
Opskrba električnom energijom, plinom i vodom
2 820 913 
83 569 
3.0
 
F
Građevinarstvo
2 222 454 
17 136 
0.8
 
G
Trgovina na veliko i na malo, popravak motornih vozila i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
726 971 
91 658 
12.6
 
H
Hoteli i restorani
553 984 
8 894 
1.6
 
I
Prijevoz, skladištenje i veze
2 558 199 
101 997 
4.0
 
J
Financijsko posredovanje
338 085 
2 313 
0.7
 
K
Poslovanje nekretninama, iznajmljivanje i poslovne usluge
2 261 415 
1 321 
0.1
 
L
Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje
1 065 371 
37 618 
3.5
 
M
Obrazovanje
161 022 
849 
0.5
 
N
Zdravstvena zaštita i soc. skrb
462 908 
6 612 
1.4
 
O
Ostale društvene, socijalne I osobne uslužne djelatnosti
585 327 
40 428 
6.9
 
P
Privatna kućanstva sa zaposlenim osobljem
-
-
-
 
Q
Izvanteritorijalne org. i tijela
-
-
-
 

INVESTICIJE U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU
- prema karakteru izgradnje i tehničkoj strukturi u 1996.

   
Republika Hrvatska
Zagrebačka županija
% udjela županije u RH
  Vrijednost ostvarenih investicija
17 957 034
628 514
3.5
 
Prema karakteru izgradnje:
       
-
novi kapaciteti
10 026 095
348 771
3.5
 
-
proširenje, rekonstrukcija i modernizacija
5 372 485
232 316
4.3
 
-
održavanje razine postojećih kapaciteta
2 558 454
47 427
1.9
 
Prema tehničkoj strukturi:        
-
Građevinski radovi
10 101 454
348 714
3.5
 
-
Oprema s montažom
7 277 156
255 770
3.5
 
-
Ostalo
578 434
24 030
4.2
 

 
 

Homepage                                                                          Index statističkih podataka