Make your own free website on Tripod.com
 

STANOVNIŠTVO I KUĆANSTVA 1991.


 
Stanovništvo 1991.
Kućanstva 1991.
 
Ukupno
Poljoprivredno
ukupno
kućanstva s poljoprivrednim
gospodarstvima
REPUBLIKA HRVATSKA
4 784 265 
409 647 
1 544 250 
534 266 
Zagrebačka županija
283 298 
34 772 
86 003 
43 826 
Krapinsko-zagorska županija
148 779 
18 433 
44 769 
31 643 
Sisačko-moslavačka županija
251 023 
37 872 
80 961 
43 589 
Karlovačka županija
184 577 
16 320 
59 966 
29 010 
Varaždinska županija
187 853 
25 877 
56 706 
33 754 
Koprivničko-križevačka županija
129 397 
36 745 
40 483 
27 729 
Bjelovarsko-bilogorska županija
144 042 
36 573 
47 754 
29 694 
Primorsko-goranska županija
323 130 
3 588 
114 902 
10 277 
Ličko-senjska županija
85 135 
9 857 
28 599 
15 255 
Virovitičko-podravska županija
104 625 
26 067 
35 115 
22 050 
Požeško-slavonska županija
99 334 
14 361
32 054 
16 906 
Brodsko-posavska županija
174 998 
19 730 
54 019 
23 855 
Zadarska županija
214 777 
13 071 
60 083 
20 066 
Osječko-baranjska županija
367 193 
36 826 
123 336 
41 525 
Šibensko-kninska županija
152 477 
3 636 
46 562 
17 272 
Vukovarsko-srijemska županija
231 241 
30 320 
73 964 
27 262 
Splitsko-dalmatinska županija
474 019 
10 744 
139 763 
31 917 
Istarska županija
204 346 
7 030 
71 185 
19 013 
Dubovačko-neretvanska županija
126 329 
6 144 
39 009 
9 815 
Međimurska županija
119 866 
13 984 
35 699 
21 766 
Grad Zagreb
777 826 
7 697 
273 318 
18 042 

 

PRIRODNO KRETANJE STANOVNIŠTVA U 1997.

 
Rođeni
Živorođeni
Umrli
REPUBLIKA HRVATSKA
55 754 
55 501 
51 964 
Zagrebačka županija
3 433 
3 418 
3 451 
Krapinsko-Zagorska županija
1 585 
1 584 
2 158 
Sisačko-moslavačka županija
2 087 
2 072 
2 445 
Karlovačka županija
1 341 
1 337 
1 962 
Varaždinska županija
2 299 
2 286 
2 388 
Koprivničko-križevačka županija
1 499 
1 488 
1 873 
Bjelovarsko-bilogorska županija
1 545 
1 541 
2 104 
Primorsko-goranska županija
2 925 
2 917 
3 526 
Ličko-senjska županija
627 
622 
825 
Virovitičko-podravska županija
1 320 
1 314 
1 411 
Požeško-slavonska županija
1 273 
1 268 
1 115 
Brodsko-posavska županija
2 565 
2 551 
1 993 
Zadarska županija
2 098 
2 089 
1 516 
Osječko-baranjska županija
4 284 
4 267 
3 733 
Šibensko-kninska županija
1 375 
1 359 
1 423 
Vukovarsko-srijemska županija
2 731 
2 717 
1 840 
Splitsko-dalmatinska županija
6 131 
6 106 
4 380 
Istarska županija
1 859 
1 854 
2 173 
Dubovačko-neretvanska županija
1 675 
1 671 
1 265 
Međimurska županija
1 602 
1 598 
1 380 
Grad Zagreb
11 500 
11 442 
9 003 

 
 
 

ZAPOSLENI - stanje 31. ožujka 1997.

 
Zaposleni u
poslovnim subjektima
svih oblika vlasništva
Vlasnici I radnici kod njih
Zaposleni i u djelatnostima
Slobodnih profesija
 
ukupno
žene
Ukupno
žene
REPUBLIKA HRVATSKA
1 003 906 
472 208 
188 362 
75 738 
Zagrebačka županija
38 884 
18 201 
8 767 
2 988 
Krapinsko-zagorska županija
26 212 
13 544 
7 998 
2 821 
Sisačko-moslavačka županija
34 320 
13 549 
5 986 
2 675 
Karlovačka županija
27 423 
13 034 
4 938 
2 192 
Varaždinska županija
41 612 
20 681 
6 862 
2 751 
Koprivničko-križevačka županija
27 310 
12 729 
3 802 
1 494 
Bjelovarsko-bilogorska županija
25 417 
11 058 
4 513 
1 928 
Primorsko-goranska županija
86 058 
41 242 
20 106 
8 273 
Ličko-senjska županija
8 448 
3 744 
1 283 
557 
Virovitičko-podravska županija
17 392 
7 068 
2 641 
1 021 
Požeško-slavonska županija
15 540 
7 100 
2 194 
1 069 
Brodsko-posavska županija
26 832
11 097 
5 930 
1 782 
Zadarska županija
27 185 
12 424 
6 815 
2 793 
Osječko-baranjska županija
66 002 
28 400 
9 264 
3 945 
Šibensko-kninska županija
19 700 
9 054 
3 438 
1 353 
Vukovarsko-srijemska županija
26 068 
10 053 
4 828 
2 166 
Splitsko-dalmatinska županija
95 332 
45 337 
18 216 
6 696 
Istarska županija
55 756 
26 787 
13 827 
5 453 
Dubrovačko-neretvanska županija
28 458 
13 486 
4 240 
1 810 
Međimurska županija
25 996 
13 243 
5 061 
1 898 
Grad Zagreb
283 961 
140 377 
47 653 
20 073 

 
 
 

ANKETA O RADNOJ SNAZI
stope aktivnosti, nezaposlenosti i zaposlenosti

Županija
Stopa
aktivnosti
Stopa nezaposlenosti
Stopa zaposlenosti
 
1997
1998
1997
1998
1997
1998
REPUBLIKA HRVATSKA
54.7 
54.3 
9.9 
11.2 
49.3 
47.2 
I. Zagrebačka
54.6 
52.1 
7.5 
9.9 
50.5 
46.9 
II. Krapinsko-zagorska
66.8 
62.2 
3.8 
2.3 
64.3 
60.7 
III. Sisačko-moslavačka
55.2 
55.5 
13.0 
9.3 
48.0 
50.3 
IV. Karlovačka
58.6 
56.4 
10.9 
13.7 
52.2 
48.6 
V. Varaždinska
57.2 
58.0 
5.9 
8.8 
53.8 
52.9 
VI. Koprivničko-križevačka
64.6 
66.0 
4.5 
6.5 
61.7 
61.7 
VII. Bjelovarsko-bilogorska
66.5 
60.7 
6.1 
8.2 
62.4 
55.7 
VIII. Primorsko-goranska
53.8 
52.1 
12.2 
14.2 
47.2 
44.7 
IX. Ličko-senjska
61.8 
60.7 
6.8 
2.7 
57.5 
59.0 
X. Virovitičko-podravska
56.2 
55.6 
6.2 
9.3 
52.7 
50.4 
XI. Požeško-slavonska
60.0 
56.0 
8.1 
8.5 
55.2 
51.2 
XII. Brodsko-posavska
53.5 
54.1 
10.6 
8.8 
47.8 
49.4 
XIII. Zadarska
48.6 
44.3 
17.1 
16.6 
40.3 
36.9 
XIV. Osječko-baranjska
49.6 
50.3 
11.6 
14.6 
43.8 
42.9 
XVI. Šibensko-kninska
57.3 
49.6 
18.0 
24.6 
47.0 
37.4 
XVII. Vukovarsko-srijemska
49.5 
50.4 
14.8 
16.6 
42.2 
42.0 
XVII. Splitsko-dalmatinska
49.1 
46.4 
17.1 
18.0 
40.8 
38.1 
XVIII. Istarska
56.0 
50.8 
7.1 
12.2 
52.0 
44.6 
XIX. Dubrovačko-neretvanska
52.6 
50.7 
13.3 
16.8 
45.6 
42.2 
XX. Međimurska
53.9 
54.6 
6.5 
8.3 
50.4 
50.1 
Grad Zagreb
53.4 
53.1 
8.3 
8.4 
49.0 
48.7 
NAPOMENA: Podatak za 1997. godinu odnosi se na lipanj, a podatak za 1998. za prvih 6 mjeseci

 

POLJOPRIVREDNA POVRŠINA PO KATEGORIJAMA I NAČINU KORIŠTENJA 1997.

a - Ukupno
b - Poslovni subjekti
c - Privatna gospodarstva
 
kat.
Poljoprivredna
Ugari i
neobrađene
osnovice
   
Ukupno
Obradivo
 
REPUBLIKA HRVATSKA
a
3 016 109 
1 858 409 
363 813 
 
b
1 012 535 
321 482 
100 755 
 
c
2 003 574 
1 536 927 
263 058 
Zagrebačka županija
a
173 463 
157 766 
11 762 
 
b
28 370 
21 320 
8 452 
 
c
145 093 
136 446 
3 310 
Krapinsko-zagorska županija
a
70 481 
61 661 
919 
 
b
854 
443 
94 
 
c
69 627 
61 218 
825 
Sisačko-moslavačka županija
a
235 463 
184 425 
72 268 
 
b
54 686 
31 393 
11 820 
 
c
180 777 
153 032 
60 448 
Karlovačka županija
a
200 093 
113 610 
42 697 
 
b
46 269 
8 568 
28 
 
c
153 824 
105 042 
42 669 
Varaždinska županija
a
70 936 
65 966 
601 
 
b
3 557 
2 222 
63 
 
c
67 379 
63 744 
538 
Koprivničko-križevačka županija
a
102 513 
100 115 
1 716 
 
b
8 037 
6 893 
1 134 
 
c
94 476 
93 222 
582 
Bjelovarsko-bilogorska županija
a
152 290 
144 725 
28 192 
 
b
32 112 
25 819 
12 610 
 
c
120 178 
118 906 
15 582 
Primorsko-goranska županija
a
143 322 
48 236 
9 140 
 
b
54 706 
495 
15 
 
c
88 616 
47 741 
9 125 
Ličko-senjska županija
a
268 146 
112 596 
36 695 
 
b
138 243 
17 753 
5 942 
 
c
129 903 
94 843 
30 753 
Virovitičko-podravska županija
a
122 510 
114 622 
16 544 
 
b
56 545 
49 694 
13 526 
 
c
65 965 
64 928 
3 018 
Požeško-slavonska županija
a
88 278 
77 214 
18 303 
 
b
30 308 
22 107 
7 663 
 
c
57 970 
55 107 
10 640 
Brodsko-posavska županija
a
120 192 
104 419 
20 106 
 
b
36 983 
26 662 
11 664 
 
c
83 209 
77 757 
8 442 
Zadarska županija
a
230 896 
58 278 
25 385 
 
b
129 034 
3 566 
1 864 
 
c
101 862 
54 712 
23 521 
Osječko-baranjska županija
a
166 449 
155 281 
6 776 
 
b
72 271 
61 657 
5 518 
 
c
94 178 
93 624 
1 258 
Šibensko-kninska županija
a
178 854 
43 432 
19 635 
 
b
80 480 
1 352 
558 
 
c
98 374 
42 080 
19 077 
Vukovarsko-srijemska županija
a
74 442 
72 614 
3 123 
 
b
16 916 
15 527 
1 593 
 
c
57 526 
57 087 
1 530 
Splitsko-dalmatinska županija
a
283 781 
59 179 
12 035 
 
b
137 719 
1 131 
400 
 
c
146 062 
58 048 
11 635 
Istarska županija
a
167 800 
88 746 
30 121 
 
b
46 146 
17 568 
15 076 
 
c
121 654 
71 178 
15 045 
Dubrovačko-neretvanska županija
a
84 939 
22 798 
6 608 
 
b
28 378 
3 255 
2 516 
 
c
56 561 
19 543 
4 092 
Međimurska županija
a
52 274 
49 726 
364 
 
b
5 537 
3 443 
 
c
46 737 
46 283 
361 
Grad Zagreb
a
28 987 
23 000 
823 
 
b
5 384 
614 
216 
 
c
23 603 
22 386 
607 

 

Homepage                                                                          Index statističkih podataka