Make your own free website on Tripod.com
 

STANOVNIŠTVO PREMA STAROSTI - Popis 1991.
struktura, postoci

   
Godine starosti
 
Ukupno
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
UKUPNO
100.0 
5.7 
6.7 
7.3 
6.9 
6.3 
6.8 
7.6 
8.3 
DUGO SELO
100.0 
5.9 
7.9 
7.6 
6.6 
6.5 
6.9 
8.8 
9.2 
IVANIĆ GRAD
100.0 
5.6 
6.6 
6.9 
6.5 
6.5 
6.9 
7.4 
8.3 
JASTREBARSKO
100.0 
4.9 
5.6 
6.1 
6.4 
6.1 
6.3 
6.8 
7.5 
SAMOBOR
100.0 
5.6 
6.7 
7.2 
7.1 
6.6 
7.0 
7.7 
8.0 
SV. IVAN ZELINA
100.0 
5.1 
6.1 
6.4 
6.0 
6.0 
6.6 
7.2 
7.3 
VELIKA GORICA
100.0 
6.1 
7.1 
7.9 
7.8 
6.8 
7.0 
7.4 
8.7 
VRBOVEC
100.0 
5.5 
6.0 
6.5 
6.2 
5.7 
6.4 
6.8 
7.4 
ZAPREŠIĆ
100.0 
6.2 
7.4 
8.0 
6.9 
6.0 
6.6 
8.5 
9.1 
 
Godine starosti
 
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75+
nepozn.
UKUPNO
7.6 
5.9 
6.2 
6.1 
5.7 
4.7 
2.5 
4.4 
1.3 
DUGO SELO
7.4 
5.4 
5.6 
5.1 
5.2 
4.1 
2.4 
4.4 
1.0 
IVANIĆ GRAD
7.2 
5.5 
6.3 
6.7 
6.1 
5.3 
2.7 
4.6 
0.9 
JASTREBARSKO
6.8 
5.3 
6.4 
7.1 
7.7 
7.0 
3.1 
6.1 
0.8 
SAMOBOR
7.7 
6.8 
6.8 
6.1 
5.4 
4.2 
2.1 
3.7 
1.3 
SV. IVAN ZELINA
6.5 
5.8 
6.1 
7.5 
6.7 
5.7 
3.7 
6.3 
1.0 
VELIKA GORICA
8.7 
6.4 
6.0 
5.4 
4.3 
3.6 
1.9 
3.3 
1.6 
VRBOVEC
6.7 
5.1 
6.4 
6.8 
7.4 
6.1 
3.7 
6.1 
1.2 
ZAPREŠIĆ
8.1 
5.9 
5.9 
5.6 
5.0 
3.6 
2.1 
3.5 
1.6 

 

OBRAZOVNA STRUKTURA - Popis 1991.
stanovništvo staro 15 i više godina

 
Ukupno
Bez šk. spreme 
1 - 3
razreda
osnovne
škole
1 - 4
razreda
osnovne
škole
Osnovno
obrazo-
vanje
   
Svega
Nepismeni
     
UKUPNO
227 205 
9 771 
5 520 
8 444 
58 808 
55 375 
DUGO SELO
15 481 
1 077 
786 
446 
3 898 
3 919 
IVANIĆ-GRAD
20 712 
928 
508 
989 
5 788 
5 068 
JASTREBARSKO
27 023 
961 
550 
1 177 
10 114 
6 245 
SAMOBOR
40 692 
1 478 
819 
1 788 
7 991 
9 704 
SV. IVAN ZELINA
14 129 
656 
383 
621 
4 977 
3 603 
VELIKA GORICA
50 180 
2 316 
1 268 
1 446 
9 441 
12 088 
VRBOVEC
23 041 
1 169 
651 
1 193 
8 456 
5 979 
ZAPREŠIĆ
35 947 
1 186 
555 
784 
8 143 
8 769 
 
Srednje obrazovanje
više
obrazovanje
Visoko
obrazovanje
Nepoznato
 
Svega
škole za KV i VKV radnike i ost. struč. kadar
gimnazija
srednje škole za stručni kadar
srednje usmje-reno obrazov.
     
UKUPNO
28 990 
28 990 
3 733 
115 961 
19 864 
6 609 
6 545 
2 770 
DUGO SELO
5 221 
1 917 
184 
1 739 
1 381 
397 
369 
154 
IVANIĆ-GRAD
6 832 
2 457 
329 
1 927 
2 119 
527 
445 
135 
JASTREBARSKO
7 176 
2 706 
225 
2 347 
1 898 
588 
531 
231 
SAMOBOR
16343 
6 036 
778 
6 695 
2 834 
1 307 
1 454 
626 
SV. IVAN ZELINA
3 677 
1 120 
111 
1 496 
950 
263 
196 
136 
VELIKA GORICA
20146 
6 735 
1 244 
6 774 
5 386 
1 890 
2 076 
696 
VRBOVEC
5 213 
1 866 
216 
1 199 
1 932 
448 
347 
236 
ZAPREŠIĆ
14193 
6 153 
646 
93 784 
3 364 
1 189 
1 127 
556 

Homepage                                                                         Index statističkih podataka