Make your own free website on Tripod.com
 

ROBNA RAZMJENA S INOZEMSTVOM
- izvoz po zemljama

   
Ukupno
u tisućama $
Konvertibilno područje, u tis. $
Zagrebačka županija  
132 038 
130 553 
Razvijene zemlje  
92 554 
92 507 
  Zemlje EU
85 914 
85 867 
  Zemlje EFTA-e
461 
461 
  Ostale razvijene zemlje
6 179 
6 179 
Zemlje u razvoju  
39 484 
38 046 
  Zemlje CEFT-e
38 845 
37 407 
  Zemlje OPEC-a
128 
128 
  Sjevernoafričke zemlje u razvoju
150 
150 
  Ostale afričke zemlje u razvoju 
265 
265 
  Ostale azijske zemlje u razvoju
10 
10 
  Američke zemlje u razvoju
86 
86 

 
 

ROBNA RAZMJENA S INOZEMSTVOM
- uvoz po zemljama

   
Ukupno
u tisućama $
Konvertibilno područje, u tis. $
Zagrebačka županija  
353 393 
353 043 
Razvijene zemlje  
270 771 
270 707 
  Zemlje EU
251 713 
251 702 
  Zemlje EFTA-e
2 398 
2 398 
  Ostale razvijene zemlje
16 660 
16 607 
Zemlje u razvoju  
82 622 
82 336 
  Zemlje CEFT-e
77 321 
77 035 
  Zemlje OPEC-a
-
-
  Sjevernoafričke zemlje u razvoju
132 
132 
  Ostale afričke zemlje u razvoju 
28 
28 
  Ostale azijske zemlje u razvoju
2 423 
2 423 
  Američke zemlje u razvoju
2 718 
2 718 

 
 

ROBNA RAZMJENA S INOZEMSTVOM
- izvoz po ekonomskoj namjeni proizvoda

 
Ukupno
u tis. $
Konvertibilno
područje, u tis. $
Zagrebačka županija
132 038 
130 553 
Proizvodi za reprodukciju
63 036 
62 127 
Sirovine i poluproizvodi
51 669 
51 442 
Pogonska goriva
33 
33 
Gotovi proizvodi
11 334 
10 652 
Proizvodi za investicije
6 646 
6 385 
Pogonski strojevi
19 
19 
Poljoprivredni strojevi
443 
440 
Strojevi i uređa. za obradu stroje.
93 
82 
Ostali strojevi i uređaji
1 358 
1 196 
Elektr. motori i ostali el. uređaji
824 
814 
Transportna sredstva
490 
472 
Ostala investicijska roba
3 419 
3 362 
Proizvodi za široku potroš.
62 356 
62 041 
Hrana 
16 249 
16 219 
Piće i duhan
80 
80 
Odjeća i obuća
25 229 
25 222 
Pokućstvo
1 276 
1 190 
Tekstil (osim obuće)
2 056 
2 039 
Med. Farmac. i kozme.preparati
526 
525 
Ostali proizvodi za široku pot.
16 940 
16 766 

 
 

ROBNA RAZMJENA S INOZEMSTVOM
- uvoz po ekonomskoj namjeni proizvoda

 
Ukupno
u tis. $
Konvertibilno
područje, u tis. $
Zagrebačka županija
353 393 
353 043 
Proizvodi za reprodukciju
157 657 
157 494 
Sirovine i poluproizvodi
78 795 
78 735 
Pogonska goriva
317 
317 
Gotovi proizvodi
78 545 
78 442 
Proizvodi za investicije
93 127 
93 016 
Pogonski strojevi
1 764 
1 761 
Poljoprivredni strojevi
2 222 
2 222 
Strojevi i uređa. za obradu stroje.
2 186 
2 177 
Ostali strojevi i uređaji
33 747 
33 708 
Elektr. motori i ostali el. uređaji
9 126 
9 123 
Transportna sredstva
29 687 
29 652 
Ostala investicijska roba
14 395 
14 373 
Proizvodi za široku potroš.
102 609 
102 533 
Hrana 
34 336 
34 335 
Piće i duhan
1 587 
1 587 
Odjeća i obuća
9 302 
9 300 
Pokućstvo
2 522 
2 519 
Tekstil (osim obuće)
2 575 
2 575 
Med. Farmac. i kozme.preparati
2 089 
2 089 
Ostali proizvodi za široku pot.
50 198 
50 128 

 
 
 

ROBNA RAZMJENA S INOZEMSTVOM
- izvoz i uvoz po područjima djelanosti

IZVOZ
Ukupno
u tis. $
Konvertibilno
područje, u tis. $
Zagrebačka županija
132 038 
130 553 
Poljoprivreda lov i šumarstvo
1 138 
1 135 
Ribarstvo
22 
22 
Rudarstvo i vađenje
297 
297 
Prerađivačka industrija
130 575 
129 098 
Poslova. Nekret. Iznajm. i pos. usl.
Ostale društ. soc i osobn. usl. djel.
Nerazvrstana roba

 
UVOZ
Ukupno
u tis. $
Konvertibilno
područje, u tis. $
Zagrebačka županija
353 393 
353 043 
Poljoprivreda lov i šumarstvo
12 800 
12 798 
Ribarstvo
Rudarstvo i vađenje
2 116 
2 109 
Prerađivačka industrija
327 596 
327 255 
Poslova. Nekret. Iznajm. i pos. usl.
188 
188 
Ostale društ. soc i osobn. usl. djel.
Nerazvrstana roba
10 690 
10 690 

 
 

Homepage                                                                         Index statističkih podataka