Make your own free website on Tripod.com
 
IZBORNA POVJERENSTVA NA PODRUČJU ZAGREBAČKE ŽUPANIJE 
TIP
NAZIV
Predsjednik IP-a
Sjedište
Telefon/fax
Kontakt osoba
 
 
 
 
01
 
županija  ZAGREBAČKA ŽUPANIJA MIRKO KLINŽIĆ UL. GRADA VUKOVARA 72
6345 184
ANA MARTINKO
grad DUGO SELO ARNOLD ČADA J. ZORIĆA 1
2753 706
IVANKA JELINIĆ
grad IVANIĆ-GRAD LIDIJA BOŠNJAKOVIĆ ŠPORTSKA 2
2881 671
2881 672
ANITA MARKIĆ
grad JASTREBARSKO BARICA NOVOSEL V. MAČEKA 2
6281 110
BARICA NOVOSEL
grad SAMOBOR VINKA VRANČIĆ TRG K. TOMISLAVA 5
3323 862
DRAGUTIN KUŠIĆ
grad SVETI IVAN ZELINA JASNA GALEŠIĆ TRG A. STARČEVIĆA 12
2060 950
DAMIR LITVIĆ
grad VELIKA GORICA ĐURĐICA RADIĆ TRG K. TOMISLAVA 34
6224 295
MIRJANA PONTONI
grad VRBOVEC MILAN KRANJEC TRG P. ZRINSKOG 9
2791 116
BOŽENA BATALA
grad ZAPREŠIĆ VLADIMIR MAJSEC TRG ŽRTAVA FAŠIZMA 1
3350 543
DANICA JAMAN
općina BEDENICA VIŠNJA LAZARIN BEDENICA 112
2064 110
MARICA MAMUČE
općina BISTRA NIKOLA CRNOKRAK DONJA BISTRA, STUBIČKA 509
3390 037
DARKO SEJER ŠENI
općina BRCKOVLJANI ANA MILKOVIĆ J. ZORIĆA 1
2753 526
MARIJANA ŠTORGA
općina BRDOVEC DANE ČORKOVIĆ I. GREGURIĆA 76
3310 323
IVKA MATIĆ
općina DUBRAVA LJILJANA KOŠIĆ BRAĆE RADIĆA 2
2725 405
STJEPAN POŽGAJ
općina DUBRAVICA MARIJA FILIĆ P.ŠTOOSA 12
3399 707
BISERKA NEMČIĆ
općina FARKAŠEVAC ANA BAKAR FARKAŠEVAC BB
2727 003
DRAŽEN DRAGANIĆ
općina GRADEC MARTINA TOMLJANOVIĆ GRADEC 134
2797 097
NADICA RAKOŠ
općina JAKOVLJE VLASTA VUČKOVIĆ ADELE SIXTA 2
3351 205
ŠTEFICA PODHRAŠKI
općina KLINČA SELA SILVANA GODRIJAN KARLOVAČKA 4
6288 028
VESNICA BOTIČKI
općina KLOŠTAR IVANIĆ NENAD TUDOR ŠKOLSKA 22
2892 341
LIDIJA ZUBATOVIĆ
općina KRAŠIĆ MIRJANA RIBAR KRAŠIĆ 101
6270 488
NADICA KATOJČIĆ
općina KRAVARSKO MARICA BAČURIN TRG S. RADIĆA 
6237 044
DRAŽENA PEJAK
općina KRIŽ LIDIJA BAHLEN TRG SV. KRIŽA BB
2824 504
LIDIJA BAHLEN
općina LUKA BERISLAV GONAN TRG SV. ROKA 1
3393 560
BERISLAV GONAN
općina MARIJA GORICA GORDANA MAJCEN GORIČKA 17
3396 445
MAJA CONER
općina ORLE DUBRAVKA PAVIŠIĆ ORLE 5
6239 609
RENATA ČUREK
općina PISAROVINA KRISTINA KESER TRG S. RADIĆA 13
6291 616
BOŽICA ŽUNEC
općina POKUPSKO JOSIPA KOLUTAC POKUPSKO BB
6266 250
ZORICA ANTOLOVIĆ
općina PRESEKA JASNICA RODIĆ PRESEKA 57
2724 0768
IVAN PAVLIČEK
općina PUŠĆA MARIJAN VUGIĆ KUMROVEČKA 107
3310 340
VESNA BERNARDIĆ
općina RAKOVEC MATE KAČAN RAKOVEC 54
2764 215
BRANKO HERČEK
općina RUGVICA LJILJANA JUG POSAVSKA 16
2764 220
LJILJANA JUG
općina STUPNIK MARIJA ŽAJA GORNJOSTUPNIČKA 33
6588 868
MARIJA ŽAJA
općina SVETA NEDELJA KATJA ČIŽMEŠIJA  TRG A. STARČEVIĆA 5
3373 562
KATJA ČIŽMEŠIJA
općina ŽUMBERAK NINO RADIĆ KOSTANJEVAC 5
6272 240
SVJETLANA OGNJENOVAC
LISTE
HOMEPAGE
DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO                                 IZBORI 2001.