Make your own free website on Tripod.com
 

POLJOPRIVREDA, BROJ STOKE
prema vrstama i kategorijama početkom 1998.

Vrsta i kategorija stoke
1988 godina
1. Goveda
Ukupno 
58 559 
Telad do 3 mjeseca
8 489 
Junad od 3 mjeseca do 1 godine
7 157 
Junad od 1 do 2 godine
1 475 
Junad preko 2 godine
Steone junice
2 730 
Krave
38 286 
Bikovi za priplod
195 
Od toga goveda za tov
2 793 
2. Konji
Ukupno 
544 
Podmladak i omad
71 
Kobile i ždrebne omice
438 
Pastusi i kastrati
35 
3. Svinje
Ukupno
124 401 
Prasad do 2 mj.
36 488 
Prasad od 2 do 6 mj.
54 956 
Suprasne nazimice
1 427 
Krmače
19 330 
Nerasti za priplod
1 066 
Ostale svinje
11 134 
Od toga svinje u tovu
43 737 
4. Ovce
Ovce ukupno
1 480 
Ovce podmladak
134 
Ovce za priplod
1 334 
Ovnovi i jalove
12 
5. Perad
Perad ukupno
1 521 475 
Kokoši i nesilice
727 729 
6. Ostalo
Proizvodnja jaja tis. kom.
118 872 
Prosječan broj po nesilici
163 
Mlijeko kravlje tis. l.
88 002 
Nemuzeno po kravi l
2 214 

Homepage                                                                         Index statističkih podataka