Make your own free website on Tripod.com
 

NEZAPOSLENE OSOBE, na dan 31. ožujka 1997.

Red.
broj
Ispostava
SVEGA
Od toga
Profil 1
     
NKV
PKV, NSS
   
Uk.
%
Žene
Udio Ž.
Uk.
Žene
Uk.
Žene
  UKUPNO
11 172 
26.4 
5180 
365 
1 448 
667 
2814 
1 276 
1.
DUGO SELO
886 
2.1 
449 
51 
110 
65 
207 
99 
2.
IVANIĆ – GRAD
1 370 
3.2 
634 
46 
286 
134 
348 
151 
3.
JASTREBARSKO
912 
2.2 
363 
40 
88 
31 
304 
101 
4.
SAMOBOR
2 030 
4.8 
982 
48 
84 
45 
641 
327 
5.
SV. I. ZELINA
493 
1.1 
202 
41 
85 
29 
103 
52 
6.
VELIKA GORICA
2 391 
5.7 
1 098 
46 
444 
183 
383 
194 
7.
VRBOVEC
1 352 
3.2 
536 
40 
170 
64 
400 
130 
8.
ZAPREŠIĆ
1 738 
4.1 
916 
53 
181 
116 
428 
222 
Red.
broj
Ispostava
Od toga
   
Profil 2
Profil 3
Profil 4
Profil 5 i 6
   
KV, VKV
SSS
VSS
   
Uk.
Žene
Uk.
Žene
Uk.
Žene
Uk.
Žene
  UKUPNO
3 874 
1 337 
2 550 
1 649 
221 
106 
265 
145 
1.
DUGO SELO
297 
116 
233 
151 
20 
19 
11 
2.
IVANIĆ – GRAD
445 
162 
260 
169 
15 
16 
3.
JASTREBARSKO
312 
101 
185 
117 
13 
10 
4.
SAMOBOR
728 
245 
484 
323 
30 
13 
63 
29 
5.
SV. I. ZELINA
179 
60 
108 
51 
6.
VELIKA GORICA
781 
240 
651 
408 
64 
38 
68 
35 
7.
VRBOVEC
522 
171 
220 
154 
26 
14 
8.
ZAPREŠIĆ
610 
242 
409 
276 
44 
19 
66 
41 

NEZAPOSLENE OSOBE, na dan 31. ožujka 1997
prema starosti

Red.
br.
Ispostava
 
Godine starosti
   
Svega
- 18
18 - 25
25 - 30
30 - 40
   
Uk.
Žene
Uk.
Žene
Uk.
Žene
Uk.
Žene
Uk.
Žene
  UKUPNO
11 172 
5 180 
857 
404 
2 971 
1 526 
1 634 
790 
2 688 
1248 
1.
DUGO SELO
886 
449 
65 
38 
265 
149 
136 
77 
232 
109 
2.
IVANIĆ – GRAD
1 370 
634 
97 
41 
350 
195 
236 
116 
313 
157 
3.
JASTREBARSKO
912 
363 
91 
39 
233 
110 
122 
54 
213 
86 
4.
SAMOBOR
2 030 
982 
122 
63 
471 
226 
273 
148 
552 
263 
5.
SV. I. ZELINA
493 
202 
45 
17 
149 
71 
66 
19 
109 
51 
6.
VELIKA GORICA
2 391 
1 098 
166 
68 
684 
354 
362 
171 
529 
240 
7.
VRBOVEC
1 352 
536 
141 
67 
377 
185 
179 
60 
348 
117 
8.
ZAPREŠIĆ
1 738 
916 
130 
71 
442 
236 
260 
145 
392 
225 
Red.
br.
Ispostava
 
Godine starosti
   
40 - 45
46 - 50
50 - 55
56 - 60
60 -
   
Uk.
Žene
Uk.
Žene
Uk.
Žene
Uk.
Žene
Uk.
Žene
  UKUPNO
1 197 
510 
970 
446 
551 
200 
254 
43 
50 
13 
1.
DUGO SELO
78 
31 
61 
31 
28 
16 
2.
IVANIĆ – GRAD
154 
58 
119 
46 
61 
15 
29 
11 
3.
JASTREBARSKO
108 
33 
74 
28 
39 
11
27 
4.
SAMOBOR
241 
120 
201 
110 
119 
45 
44 
5.
SV. I. ZELINA
49 
21 
35 
12 
23 
12 
6.
VELIKA GORICA
250 
97 
203 
99 
121 
54 
66 
13 
10 
7.
VRBOVEC
137 
56 
100 
36 
51 
11 
18 
8.
ZAPREŠIĆ
180 
94 
177 
84 
109 
48 
42 
10 

Homepage                                                                         Index statističkih podataka