Make your own free website on Tripod.com
Na temelju članka 21. Odluke o stipendiji Zagrebačke županije ("Glasnik Zagrebačke županije" broj 116/02), na temelju Odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendije("Glasnik Zagrebačke županije" broj 14/03) i na temelju Odluke o izmjeni Odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendije ("Glasnik Zagrebačke županije" broj 15/03)Komisija za dodjelu stipendije Zagrebačke županije na svojoj sjednici održanoj 25. studenoga 2003. godine donijela je

ODLUKU

o dodjeli stipendije u šk. g. 2003/2004.

I.

Stipendija Zagrebačke županije u školskoj godini 2003/2004. na temelju provedenog javnog natječaja od 25. rujna 2003. godine, dodjeljuje se sljedećim učenicima i studentima:

A/ UČENICI


 
1.
Tomislav Majstorović
10431 Sv. Nedelja, Rakitska c. 4, Novaki
59,33
2.
Jasmin Velkić
10410 Velika Gorica, Petrovinska 42, T. Petrovina
33,00
3.
Goran Macut
10340 Vrbovec,Vinogradska 45a
31,50
4.
Petar Sirković
10410 Velika Gorica, Zagrebačka 126
30,50
5.
Saša Stanko
10340 Vrbovec, Zagrebačka 131
28,00
6.
Lana Deraković-Rakas
10415 N. Čiče, Posavska 26
26,62
7.
Tajana Prvonožec
10410 Velika Gorica, Kurilovečka 100
25,87
8.
Martina Huzjak
10410 Velika Gorica, Ul. Kneza Porina 95
23,00
9.
Štefan Prgomet
10410 Velika Gorica, Lovrakova 25
21,00
10.
Vedrana Janković
10410 Velika Gorica, Majurčeva 41, Mičevec
19,50
11.
Ana Otmačić
10430 Samobor, Jezerska 9
19,28
12.
Josip Bešlić
10370 Dugo Selo, Zagrebačka 13,Svibje, Rugvica
18,50
13.
Marina Pleša
10410 Velika Gorica, Zvonimirova 13
17,27
14.
Angela Prgomet
10410 V.Gorica, Lovranska 25
15,71
15.
Josip Šimunek
10342 Dubrava, Novaki 2a
15,50
16.
Luka Hita
10290 Zaprešić, Ljudevita Gaja 46
15,37
17.
Melanija Vujnović
10410 Velika Gorica, Zvonimirova 24
15,11
18.
Sven Netopil
10410 Velika Gorica, K. D. Zvonimira 22
15,03
19.
Ana Martinko
10410 Velika Gorica, Slavka Kolara 37
14,97
20.
Ana Marija Knežević
10410 Velika Gorica, Cvjetno naselje 1
14,77
21.
Ivana Katarina Knežević
10410 Velika Gorica, Cvjetno naselje 1
14,77
22.
Terezija Valičević
10450 Jastrebarsko, Goli Vrh bb
14,50
23.
Renata Jerbić
10410 Velika Gorica, Ul. Kralja Stjepana Tomaševića 2
14,40
24.
Sanja Ruga
10346 Preseka, Kraljev Vrh 8
13,88
25.
Mia Mataja
10340 Vrbovec, Kolodvorska 99
13,50
26.
Tatjana Kovačević

10345 Gradec, Zabrđe 60

13,50
27.
Karla Varzić
10294 D. Pušća, Kumrovečka 86
13,46
28.
Dalia Suša
10315 Novoselec, Česmanska 106, Okešinec
13,00

deficitarna zanimanja - učenici - 2 stipendije


 
1.
Marina Hrebak
10380 Sv. Ivan Zelina, Zrinščina 34a
7,05
2.
Ivana Filipović
10383 Komin,Filipovići 4
8,20

B/ STUDENTI


 
1.
Ana Palčić
10419 Vukovina, M. Bedaka 45
27,00
2.
Andrija Huzjak

10410 Velika Gorica, Kneza Porina 95

21,46
3.
Nina Đurđević
10 430 Samobor, Dežmanova 5
19,67
4.
Dijana Matošević
10410 Velika Gorica, Petra Zrinskog 15
19,50
5.
Hana Ruklić
10430 Samobor, Suhodol 12
19,40
6.
Božica Jagoić
10346 Preseka, Krušlevac 2
16,00
7.
Tajana Tomorad
10380 Sv. Iv. Zelina, Šalovec 23 d
14,50
8.
Magdalena Regović
10430 Samobor, Gornji kraj 47
13,50
9.
Miroslav Marečić
10450 Jastrebarsko, A.D. Starčevića 7
13,00
10.
Ana Kuš
10295 Kupljenovo, Kupljenski Hruševac, M. Gupca 4
11,69
11.
Viktorija Ledinski
10294 Pušća, Zagrebačka 3
11,00
12.
Antun Vidović
Bistarska Poljanica,Poljanička 6c
10,89
13.
Iva Pipunić
10417 Buševec, Novo Selo 28,
10,64

deficitarna zanimanja - studenti - 7 stipendija


 
1.
14.
Martina Popovčić
10414 Pokupsko, Hotnja 50
15,37
2.
15.
Danijel Legin
10382 Donja Zelina, S. Domjanića 6
9,83
3.
16.
Valentino Bočina
10297 Jakovlje, Selnička 10
8,90
4.
17.
Valentin Frančina
10291 Prigorje Brdovečko, S. Kovačića 61a,
8,78
5.
18.
Nataša Karaman
10290 Zaprešić, Trg žrtava fašizma 14
7,61
6.
19.
Dražen Barukčić
10452 Klinča Sela, A. G.Matoša 4
7,23
7.
20.
Domagoj Pernar 
10372 Oborovo, Prečno 26
6,85

II.

Ova odluka je konačna i objavit će se u Glasniku Zagrebačke županije.

Predsjednica Povjerenstva:

dr. sc. Mirjana Mataušić-Pišl v. r.

KLASA: 604-01/03-01/234

URBORJ: 238/1-12-03-3

Zagreb, 25. studenoga 2003.

.