Make your own free website on Tripod.com
 

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 1997.
u gradskim naseljima s 5000 i više stanovnika

1. Javna rasvjeta i isporučena el. energija - potrošači na niskom naponu


 
Svjetleća mjesta u javnoj rasvjeti - ukupno
Isporučena električna energija

potrošačima, MWh

 
Broj
Snaga, kW
Ukupno
Kućanstvima
Javnoj rasvjeti
Ostalim
potrošačima
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
 22 286
 6 468
 390 815
260 491 
16 413 
113 911 
Dugo Selo
3 465 
1 163 
65 751 
43 992 
2 723 
19 036 
Ivanić Grad
1 554 
212 
14 513 
11 653 
542 
2 318 
Jastrebarsko
570 
73 
11 160 
7 600 
560 
3 000 
Samobor
6 181 
1 910 
103 982 
61 826 
3 869 
38 287 
Velika Gorica
5 001 
1 331 
115 685 
80 250 
4 263 
31 172 
Zaprešić
5 515 
1 779 
79 724 
55 170 
4 456 
20 098 

2. Ulice, površina kolnika, trgovi i javne površine


 
Ulice
Površina kolnika tis. m2
Trgovi
Javna parkirališta
 
Broj
dužina, km
 
broj
površina, tis. m2
Broj
površina, tis. m2
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA              
Dugo Selo
196
40
40
-
-
6
3
Ivanić Grad
97
41
131
1
9
-
-
Jastrebarsko
56
20
108
3
8
-
-
Samobor
...
...
...
...
...
...
...
Velika Gorica
...
...
...
...
...
...
...
Zaprešić
...
...
...
...
...
...
...

 

3. Parkovi, ostale zelene površine, drvoredi


 
Parkovi
Travnate površine
Park šume
Drvoredi
Km
 
Broj
površina u tis. m2
Broj
Površina u tis. m2
broj
površina u tis. m2
 
Dugo Selo
28 
45 
-
-
-
Ivanić Grad
40 
19 
92 
-
-
Jastrebarsko
-
-
Samobor
94 
49 
104 
680 
Velika Gorica
13 
100 
97 
550 
-
-
Zaprešić
11 
90 
11 

4. Broj i površina tržnica za živežne namirnice i sajmišta


 
Tržnice za
živežne namirnice
Sajmišta
 
broj
Površina u m2
Broj
površina u m2
Dugo Selo
-
-
20 000 
Ivanić Grad
605 
40 524 
Jastrebarsko
630 
19 500 
Samobor
2 571 
27 505 
Velika Gorica
1 100 
1 500 
Zaprešić
663 
-
-

 
 

Homepage                                                                         Index statističkih podataka