Make your own free website on Tripod.com
 
 

IZDANE GRAĐEVNE I UPORABNE DOZVOLE PREMA LOKACIJI
GRAĐEVINE I STANOVI U ZGRADAMA ZA KOJE SU IZDANE
GRAĐEVNE DOZVOLE U 1997. GODINI

 
Republika
Hrvatska
Zagrebačka
županija
% udjela
u RH
Broj izdanih građevnih dozvola
16 901 
778 
4.6 
- za novogradnju
14 075 
701 
5.0 
- za rekonstrukciju ukupno
2 826 
77 
2.7 
- od toga dogradnja i nadogradnja
986 
42 
4.3 
Vrijednost građevinskih radova u tis. kuna
6 937 031 
380 180 
5.5 
Stanovi      
- broj
10 907 
691 
6.3 
- površina u m2
936 174 
64 454 
6.9 
Broj izdanih uporabnih dozvola
4 876 
247 
5.1 
- za novogradnju
3 964 
244 
6.2 
- za rekonstrukciju ukupno
912 
14 
1.5 
- od toga dogradnja i nadogradnja
221 
2.7 

Homepage                                                                         Index statističkih podataka